Skip to content

Diskussioner [adposition] styrelsen

2010 October 17

Jag tänkte tala lite statistik. I subforumet diskussioner med styrelsen finns om jag räknat rätt 120 inlägg just nu (alltså de frågor som inte behandlats klart. Frågorna i fråga (npi) är daterade att ha startat från 2010-09-23 och framåt. Om man räknar bort de två trådar som är startade av styrelseledamöter själva (f.d. sekreterare för partiet och styrelsen, vilken slump) har styrelseledamöter kommenterat fem gånger i trådarna. Det är ledamöterna Marit Deldén och Johanna Julen, samt suppleant Christoffer Willenfort som har stått för dessa.

Nils Agnesson ställde en rak sakfråga till styrelsen 2010-10-06, och jag gjorde samma sak 2010-10-14. Ingen av oss har fått någon kommentar. Andra som fått kommentarer men inte någon kommentar från en styrelseledamot eller styrelsesuppleant är Jan-Olof Ruuska 2010-10-07 och 2010-09-23.  Det verkar ju finnas ett brinnande intresse för att diskutera med styrelsen från ickestyrelsehåll iallafall, då medlemmar stått för 80% av inläggen på forumets obesvarade frågor. Och att 79% av inläggen av styrelseledamöter är på trådar skapade av styrelsen talar också ett visst budskap.

Kanske ska man, för att undvika förvirring, döpa om forumet till “diskussioner om styrelsen” eller “diskussioner mellan styrelsen”? Då blir det iallafall inte så att människor som jag, Nils Agnesson och Jan-Olof Ruuska blir lurade att tro att man får svar på sina frågor.

Nu hade jag givetvis kunnat nöja mig med att posta det här på forumet, men då är ju risken att styrelsen inte hade läst det ;-)

2 Responses leave one →
 1. October 17, 2010

  Hade styrelsen haft en sekreterare så hade det sett annorlunda ut. Det där forumet är en del av sekreterarens arbetsbeskrivning:

  ” 1.2 Sekreterare

  Styrelsens sekreterare har det övergripande ansvaret för styrelsens dokumentation och kommunikation med organisationen. Sekreteraren ansvarar för att

  * förbereda ärendelistor och dagordning inför möten,
  * sammanställa beslutsunderlag inför möten,
  * sköta dokumentation av pågående ärenden mellan möten,
  * hantera styrelsens protokoll,
  * hantera inkomna mail och frågor till styrelsen.

  http://www.piratpartiet.se/styrelsens_arbetsformer

  Jag skulle säga att du har svaret på din fråga precis där.

 2. Johan Lundmark permalink
  October 23, 2010

  Bra att finns arbetsbeskrivningar,

  Jag undrar, hur länge har styrelsen varit utan sekreterare, och avsaknad av sekreterare, skulle inte det lämpligen innebära att särskilt viktiga funktioner faller på någon annan eller på styrelsen som helhet?

  Jag förstår svårigheten att som styrelseledamot ta på sig ytterligare arbetsuppgifter utöver de vanliga, men undrar om det inte hade varit bra att lägga en del andra arbetsuppgifter åt sidan för att prioritera kommunikation med medlemmarna?

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS