Skip to content

Copyright abolition

2010 November 6

Idag hade jag genom @JoonasD6 en twitterkonversation med en nätpolitiker jag inte träffat innan, Crosbie Fitch från England (@crosbie). Jag spårar det tillbaka till dessa tweets:

@crosbie: How can you be a #Pirate AND support a#PirateParty that holds #copyright should be respected, with infringement to be considered a crime?
@crosbie: Neither individual nor political association can truly fit the term of #Pirate or#PirateParty unless they espouse#copyright abolition.
@crosbie: Jammie Thomas-Rasset needs to evoke more than “Sharing music is wrong, but a $1.5m fine is a tad harsh”. How about “#Copyright is wrong”?

Det är en kritik som även Piratpartiet bör ta åt sig av. Hur kan vi på allvar kritisera upphovsrätten med argumentet “Visst, upphovsrätten är okej, men för stark. Därför vill vi sänka skyddstiden till fem år och legalisera ickekommersiella intrång.”? Jag är medlem i Piratpartiet för att kritisera upphovsrätten (och annan immaterialrätt), inte straffsatser. Jag menar att upphovsrätten i sig är dålig. Upphovsrättens intrisikala värde är negativt. Inte att den är dåligt balanserad. Jag erbjöd ett motförslag på lagstiftning, som vi sedan diskuterare:

“I would propose the same kind of moral rights the early mediterranean societies had. They baked in the moral rights into laws about lying. I would propose baking them into laws of consumer rights. Ergo, I would be allowed to sing “Hit me baby one more time” out loud during any circumstances, as long as I didn’t say “Hey, I wrote this”, because that would be a lie.” [Källan är Carla Hesse dragen ur minnet]

Värt att notera är att lagen endast ska tillämpas som en konsumenträttslig lag. Vi var också inne lite på Fleischer om normer och upphovsrätt. Och på tal om det har jag precis uppdaterat licensen på allt mitt material på hemsidan till CC0 (från kopimi som är samma sak sämre skrivet). Läs mer här.

@crosbie: UK joke by PM: “We’re reviewing #copyright to make it fit for the Internet age, to encourage the creative innovation that exists in America”

9 Responses leave one →
 1. November 6, 2010

  Jag håller helt med dig i sak, men är osäker på vad jag anser om Piratpartiets ståndpunkt. Det finns ett värde i att inte vara alltför extrem, då man lättare får gehör för mellanmjölksåsikter. Om man lättare får gehör kan man lättare genomdriva förändringar. Och säga vad man vill om upphovsrättens felaktiga utgångspunkt, men fem år kommersiell upphovsrätt och inte så mycket mer, är långt bättre än dagens lagar. Kanske måste vi acceptera en långsam förändring?

 2. Ella permalink
  November 6, 2010

  Det har också varit min tanke, vi säger fem år för att lugna motståndarna

 3. November 6, 2010

  Politik är det möjligas konst. Just nu är det inte möjligt att ta bort upphovsrätten och även Piratpartiets ståndpunkt att 5 år är nog är inte genomförbar. Genom att vara alltför radikal säkerställer man att ens ståndpunkt aldrig kommer att genomföras.

 4. November 6, 2010

  Jag tror att man ska diskutera sin faktiska radikala utopi vid tillfällen för att öka människors tolerans för idén (den s.k. gummibandseffekten) samt hålla utopiska medlemmars engagemang vid liv.

  När det väl kommer till förhandlingar och sakpolitik kan man kompromissa sin väg fram.

  Däremot är det viktigt för mig att vi inte kritiserar upphovsrätten för att den är lite orättvis. Vi bör vara ärliga med att det ligger något dåligt i upphovsrätten i sig, men att vi än så länge nöjer oss med en femårsgräns. Inte som idag, att vi säger att upphovsrätten är viktig för artister och att vi därför ska behålla en kommersiell upphovsrätt, men inte straffa harmlösa fildelare.

  Fildelning är bra, kopiering är bra. Om vi inte säger det kommer vi att framstå som oseriösa när vi bara vill minska på upphovsrätten lite.

 5. Mårten Fjällström permalink
  November 6, 2010

  “Copyright is wrong” är ett påstående som anger ett lagutrymme som dåligt, oavsett vad lagutrymmet innehåller. Jag måste erkänna att jag inte ser poängen med det.

 6. Tomas Kronvall permalink
  November 7, 2010

  Mårten: Vad sägs om lagutrymmen som reglerar trälars rättigheter?
  Jag tror att lagutrymmen kan förkastas i sin helhet, oavsett innehåll, om deras blotta existens antyder, eller bygger på, koncept som man förkastar. T.ex. att trällagar implicerar att människor kan ägas. (Jag lämnar åt mer polemiska personer att definiera vad som gör upphovsrätt förkastlig.)

  Vidare, till alla: Man kan jämföra med (S) och avskaffandet av monarkin; det är fullt möjligt att politiskt stå för en hård linje samtidigt som man driver en mjukare.

 7. meh permalink
  November 7, 2010

  copyright är helt korkat. information är ingenting annat än siffror och det går inte att äga siffror.

 8. Oldtimer permalink
  November 7, 2010

  Jag har med en dåres envishet hävdat “Copyright is wrong” under de snart fem år jag varit medlem. Jag tycker absolut att vi bör ha som vårt uttalade mål att upphovsrätten skall avskaffas helt. Sedan kan man driva en mjukare linje i förhandlingar, men slutmålet måste vara att upphovsrätten elimineras, inte reformeras.

 9. Mårten Fjällström permalink
  November 7, 2010

  Om det fanns ett lagutrymme som reglerade trälars rättigheter skulle jag säga att det vore mer informativt att strida för att det skulle ändras till “alla trälar har rätt att omedelbart bli fria” än att strida för att lagutrymmet skulle strykas.

  Problemet med att verka för avskaffande är att det är negativt istället för positivt, reaktivt istället för aktivt. Det gör det lätt för meningsmotståndare att fylla på med deras version av vad man är för. Se nihilism och anarkism som exempel.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS