Skip to content

Anledningar till fri mjukvara

2010 July 4

I “The Cathedral and the Bazaar” förklarar Eric Raymond kraften i det decentraliserade tillvägagångssättet som öppen mjukvara konstureras. Texten är inte jättelång och väldigt intressant. Fri såklart. Läs den! Läs sedan The GNU-manifesto, där Richard Stallman förklarar hur etiskt viktigt öppen mjukvara är. Slutligen förklarar Johanna Blakley hur stark modebranschen blivit av att vara så fri från intellektuell egendom och så rik på kopiering, och hur andra branscher borde ta efter i det här TED-talket.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS