Skip to content

Almedalen: Liberalism

2010 July 7

Det här inlägget skulle publicerats igår, men lite brännboll, polisaffärer och alkohol kom i vägen.

De flesta seminarium under dagen handlade om liberalism. Dagen började visserligen med ett halvintressant seminarium om vem som ska betala för digitaliseringen av kulturarvet och hur det ska tillgängliggöras. Det intressantaste på seminariet var diskussion om konflikten digitalisering av gammalt analogt material eller konservering av modernt digitalt material.

Nästa seminarium var intressantare. Stora ideologer som Mattias Bjärnemalm, Rasmus Fleischer och Isobel Hadley-Kamptz debatterade tillsammans med politiker som Linnea Sjögren och Amanda Brihed. Ideologin grundade sig i tanken på att tre frihetsrörelser startade av samma anledning. Tre grupper av människor – sexsäljare, drogbrukare och unga fildelare – tyckte att de inte lyssnades på och startade en frihetsrörelse. Det debatterades organisation och gemensamma nämnare.

Under lunchen var jag på RFSUs seminarium “Sex är politik – Var är ministern”. Det var ett inspirerande seminarium om hur mycket det finns att göra inom sexualpolitiken och hur lite politikerna verkar göra. Frågor lämnas till människor utan kompetens eller faller mellan stolar. Påminner om ett annat område inom politiken.

Till sist gick jag på debatten Magasinet Neo anordnade om förmynderi, som baseras på Johanna Nylanders kommande bok om folkhälsomyter. Alla ungdomsförbunden ställdes mot väggen i moralistiska frågor och man diskuterade huruvida varor och vanor som folkhälsoinstitutet varnat för egentligen var farliga. Till seminariet fick man en påse med bland annat snus, godis, trisslotter och energidryck. Väldigt fin symbolhandling. Fredrick Federley tände en cigarett uppe på podiet under föreläsningen. Även det en fin symbolhandling.

Det blev dock stor kontrast på kvällen när jag lyssnade på Major Björklunds tal. Talet handlade om hur liberalt det var att tvinga människor till ambition och hur liberalt det var att kriga. Det handlade om hur liberalt det var att inte tycka annorlunda och hur liberalt det var att lägga mer skattepengar på äldrevården. Frihet är slaveri, okunskap är styrka och liberalism är auktoritär konservativism. Jag tycker fortfarande att det borde vara illegalt att kalla sig “Folkpartiet Liberalerna”. Det är falsk marknadsföring.

Imorgon blir det mycket internetbyggande misstänker jag. Internet är rätt. Det är den största av sanningar.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS