Skip to content

Almedalen: Internets framtid

2010 July 7

Dagen började med två frukostseminarium. Ett seminarium anordnat av Sveriges Förenade Studentkår (SFS) och Sveriges Förenade Queerstudenter (SFQ). Ett frukostmingel om HBTQ-studenters situation i utbildningen. Det andra frukostseminariet var ännu intressantare. Kanske en av de viktigaste jag varit på. TeliaSonera anordnade ett seminarium om IT i skolan. Det handlade om att från det visionära till hur man praktiskt når en modern skola där IT används lika mycket som utanför skolan. En skola som motsvarar verkligheten, en skola i samtiden som utbildar för framtiden.

Det är väldigt viktigt för mig. Och det kommer att bli väldigt viktigt när jag är lokalpolitiker. Jag vet att framtidens jobb beror på IT-kompetens, och jag vill inte att Sverige hamnar i bakvattnet. Särskilt inte när internet är något jag värderar så högt. Jag fick chansen att träffa Jan Petterson, chefen för Telias samarbete med offentlig sektor. Jag ska försöka komma i kontakt arbetare i Uppsalatrakten. Jag hoppas på ett bra samarbete de kommande åren. Jag fick också träffa Catja Färdig, en av eleverna i Nacka som varit med och tjatat på kommunpolitikerna där. Jag hoppas att man inte behöver tjata i Uppsala.

Näst var en debatt mellan De Sju ungdomsförbunden och Ung Pirat om de olika partiernas internetvisioner och internetpolitik. Tyvärr spårade diskussionen ut i skattefrågor när både Ung Pirat och de fantastiska IT&Telekomföretagen ville diskutera visioner och smarta lösningar.

Debatten som Netopia med flera anordnat om ersättningssätt var som jag misstänkte sömndrucken och inte det minsta visionär.

Imorgon är jag uppbokad på Piratpartiets tält nästan hela dagen. Kanske blir det bloggande om RepRapen, kanske om flygbladsutdelning eller bara allmäna reflektioner.

One Response leave one →
  1. July 7, 2010

    Skattefrågorna var en utväg de tog till när de inte ville diskutera internet längre

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS